தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் – ஏப்ரல் 2019

0

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் – ஏப்ரல் 2019

நடப்பு நிகழ்வுகள் 2019 – கிளிக் செய்யவும்

இதில் ஏப்ரல் மாதத்தின் தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை வழங்கியுள்ளோம். இது உங்கள் TNPSC, UPSC, RRB, SSC தேர்வுகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். கொடுக்கப்பட்டுள்ள நடப்பு நிகழ்வுகள் தேர்வு பாடத்திட்ட அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஏப்ரல் மாதத்தின் முக்கிய தினசரி நிகழ்வுகள் பற்றிய முழு தகவல்களையும் இது நிச்சயமாக உங்களுக்கு வழங்கும்.

வாரம் & மாதத்தொகுப்பு நடப்பு நிகழ்வுகள் ஏப்ரல் 2019 PDF

நாள்விரிவான தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்தினசரி ஒருவரி நடப்பு நிகழ்வுகள்தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz
ஏப்ரல் 1, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 2, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 3, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 4, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 5, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 6, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 7 & 8, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 9, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 10, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 11, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 12, 2019 கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 13, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 14,15 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 16, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 17, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 18 & 19, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 20, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 21 & 22 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 23, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 24, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 25, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 26, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 27, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 28,29 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 30, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
To Follow  Channel –கிளிக் செய்யவும்
Whatsapp குரூப்பில் சேர – கிளிக் செய்யவும்
Telegram Channel ல் சேர – கிளிக் செய்யவும்
Facebook  Examsdaily Tamil Twitter – Examsdaily

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!