முக்கியமான நடப்பு நிகழ்வுகள் – 2019

0
5354

முக்கியமான நடப்பு நிகழ்வுகள் – 2019

இதில் 2019 ஆண்டு நடப்பு நிகழ்வுகளை வழங்கியுள்ளோம். இது உங்கள் TNPSC, UPSC, SSC, RRB தேர்வுகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். கொடுக்கப்பட்டுள்ள நடப்பு நிகழ்வுகள் தேர்வு பாடத்திட்ட அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த ஆண்டின் முக்கிய தினசரி நிகழ்வுகள் பற்றிய முழு தகவல்களையும் இது நிச்சயமாக உங்களுக்கு வழங்கும். எங்கள் வலைத்தளத்தில் உள்ள நடப்பு நிகழ்வுகள் அனைத்து போட்டி தேர்வு பாடத்திட்டத் தலைப்புகளின் அடிப்படையில் தயார் செய்யப்பட்டது.

மாதம்  விரிவான தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz
ஜனவரி கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
மார்ச் கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
மே கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
ஜூன் கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
ஜூலை கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
செப்டம்பர் கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்

Download முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள் 2018

Whatsapp குரூபில் சேர – கிளிக் செய்யவும்

Telegram Channel ல் சேர  கிளிக் செய்யவும்

Facebook  Examsdaily Tamil – FB ல் சேர – கிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here