டிசம்பர் 2018 – தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்

1

டிசம்பர் 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள்

டிசம்பர் 2018 – தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்:

இதில் டிசம்பர் மாதத்தின் தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை வழங்கியுள்ளோம். இது உங்கள் TNPSC தேர்வுகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். கொடுக்கப்பட்டுள்ள நடப்பு நிகழ்வுகள் தேர்வு பாடத்திட்ட அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. டிசம்பர் மாதத்தின் முக்கிய தினசரி நிகழ்வுகள் பற்றிய முழு தகவல்களையும் இது நிச்சயமாக உங்களுக்கு வழங்கும்.

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 1கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 2,3கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 4கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 5கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 6கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 7கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 8கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 9,10கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 11கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 12கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 13கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 14கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 15கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 16,17கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 18கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 19கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 20கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 21கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 22கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 23,24கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 25,26கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 27கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 28கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 29கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 30,31கிளிக் செய்யவும்
2018 நடப்பு நிகழ்வுகள்
பொது அறிவு பாடக்குறிப்புகள்  PDF Download
பாடம் வாரியான குறிப்புகள் PDF Download
WhatsApp Group -ல் சேர –  கிளிக் செய்யவும்
Telegram Channel  கிளிக் செய்யவும்

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!