நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ – செப்டம்பர் 2018

0
788

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ – செப்டம்பர் 2018

ஆகஸ்ட்  மாத நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz PDF – பதிவிறக்கம் செய்ய 

விரிவான நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு – கிளிக் செய்யவும்

இங்கே செப்டம்பர் மாதத்திற்குரிய நடப்பு நிகழ்வுகளின் Quiz கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது TNPSC போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராவோர்க்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இது TNPSC போட்டி தேர்வுகளுக்கு வழங்கும் பாடத்திட்ட அடிப்படையில் தயார்செய்யப்பட்டது.

நாள் கிளிக் செய்யவும்
செப்டம்பர் 1&2கிளிக் செய்யவும்
செப்டம்பர் 3கிளிக் செய்யவும்
செப்டம்பர் 4கிளிக் செய்யவும்
செப்டம்பர் 5கிளிக் செய்யவும்
செப்டம்பர் 6கிளிக் செய்யவும்
செப்டம்பர் 7கிளிக் செய்யவும்
செப்டம்பர் 8, 9 கிளிக் செய்யவும்
செப்டம்பர் 10கிளிக் செய்யவும்
செப்டம்பர் 11கிளிக் செய்யவும்
செப்டம்பர் 12கிளிக் செய்யவும்
செப்டம்பர் 13கிளிக் செய்யவும்
செப்டம்பர் 14கிளிக் செய்யவும்
செப்டம்பர் 15, 16கிளிக் செய்யவும்
செப்டம்பர் 17கிளிக் செய்யவும்
செப்டம்பர் 18கிளிக் செய்யவும்
செப்டம்பர் 19கிளிக் செய்யவும்
செப்டம்பர் 20கிளிக் செய்யவும்
செப்டம்பர் 21கிளிக் செய்யவும்
செப்டம்பர் 22, 23கிளிக் செய்யவும்
செப்டம்பர் 24கிளிக் செய்யவும்
செப்டம்பர் 25கிளிக் செய்யவும்
செப்டம்பர் 26கிளிக் செய்யவும்
செப்டம்பர் 27கிளிக் செய்யவும்
செப்டம்பர் 28கிளிக் செய்யவும்
செப்டம்பர் 29கிளிக் செய்யவும்
செப்டம்பர் 30கிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here