நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ – செப்டம்பர் 2018

0
123

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ – செப்டம்பர் 2018

ஆகஸ்ட்  மாத நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz PDF – பதிவிறக்கம் செய்ய 

விரிவான நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு – கிளிக் செய்யவும்

இங்கே செப்டம்பர் மாதத்திற்குரிய நடப்பு நிகழ்வுகளின் Quiz கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது TNPSC போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராவோர்க்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இது TNPSC போட்டி தேர்வுகளுக்கு வழங்கும் பாடத்திட்ட அடிப்படையில் தயார்செய்யப்பட்டது.

நாள் கிளிக் செய்யவும்
செப்டம்பர் 1&2கிளிக் செய்யவும்
செப்டம்பர் 3கிளிக் செய்யவும்
செப்டம்பர் 4கிளிக் செய்யவும்
செப்டம்பர் 5கிளிக் செய்யவும்
செப்டம்பர் 6கிளிக் செய்யவும்
செப்டம்பர் 7கிளிக் செய்யவும்
செப்டம்பர் 8
செப்டம்பர் 9
செப்டம்பர் 10
செப்டம்பர் 11
செப்டம்பர் 12
செப்டம்பர் 13
செப்டம்பர் 14
செப்டம்பர் 15
செப்டம்பர் 16
செப்டம்பர் 17
செப்டம்பர் 18
செப்டம்பர் 19
செப்டம்பர் 20
செப்டம்பர் 21
செப்டம்பர் 22
செப்டம்பர் 23
செப்டம்பர் 24
செப்டம்பர் 25
செப்டம்பர் 26
செப்டம்பர் 27
செப்டம்பர் 28
செப்டம்பர் 29
செப்டம்பர் 30

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here