மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz – ஆகஸ்ட் 2018

0
1694

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz – ஆகஸ்ட் 2018

ஜூலை 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz பதிவிறக்கம் செய்ய

இதில் ஆகஸ்ட் மாதத்திற்க்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் வினா விடைகளை வழங்கியுள்ளோம். இது உங்கள் TNPSC, UPSC, SSC, தேர்வுகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். கொடுக்கப்பட்டுள்ள நடப்பு நிகழ்வுகள் வினா விடைகள் தேர்வு பாடத்திட்ட அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன.

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் ஆகஸ்ட் Quiz PDF Download

 பொது அறிவு பாடக்குறிப்புகள்  PDF Download

பாடம் வாரியான குறிப்புகள் PDF Download

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் – ஆகஸ்ட் 2018 PDF Download 

நடப்பு நிகழ்வுகள் ஏப்ரல்ஜூலை 2018

  1. ஜூலை 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள்
  2. ஜூன் 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள்
  3. மே 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள்
  4. ஏப்ரல் 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள்

Whatsapp குரூப்பில் சேர – கிளிக் செய்யவும்

Facebook  Examsdaily Tamil – FB ல் சேர – கிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here