நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ செப்டம்பர் 14, 2018

0
263

 நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ செப்டம்பர் 14, 2018

இந்தியாவின் முதல் பழங்குடி வட்டாரத் திட்டம், எந்த மாநிலத்தில் துவங்கியது?

சமீபத்தில் இறந்த பிரிஜ் கட்யல் , எந்த துறையை சார்ந்தார்?

2018 ஜி -20 வர்த்தகம் மற்றும் முதலீடு கூட்டத்தை எந்த நாடு தொகுத்து வழங்குகிறது ?

ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஹிந்தி திவாஸ் செப்டம்பர் 14 அன்று கொண்டாடப்படுகிறது. எந்த ஆண்டில் இந்தி மொழி மாநில மொழியாக தேர்வு செய்யப்பட்டது?

அரசியலமைப்பின் எந்தக் Article இன் கீழ், இந்தியாவின் 46 வது தலைமை நீதிபதியாக நீதிபதி ரஞ்சன் கோகோய் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்?

சமீபத்தில் மரணமடைந்த மெஹல்லி கோபாய், எந்த துறையை சார்ந்ந்தவர்?

நாகாயின் விவசாய பண்டிகை எந்த மாநிலத்தில் துவங்கியது?

சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பால் வழங்குதல் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு நிதி திட்டத்தின் கூட்டு நிதியுதவி என்ன?

"பஸ்டர் டிஸ்பாசஸ்: ஏ பேசேஜ் டு தி வைல்ட்ஸ்" புத்தகத்தை எழுதியவர் யார்?

ஜூலை மாத நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz – கிளிக் செய்க 

விரிவான நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு – கிளிக் செய்யவும் 

ஒருவரி நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு – கிளிக் செய்யவும் 

2018 முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு – கிளிக் செய்யவும்

For  WhatsAPP Group – கிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here