நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ செப்டம்பர் 06, 2018

0
230

 நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ செப்டம்பர் 06, 2018

சர்வதேச சுனாமி டிரில் பயிற்சி எங்கு நடைபெற்றது?

ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் மாநில நிர்வாக கவுன்சில் (எஸ்ஏசி), ------------- மெகா வாட் ராட்டில் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் திட்ட (ஹெல்ப்) வளர்ச்சிக்கு மத்திய மற்றும் மாநில அரசு ஆகியவற்றுடன் ஒரு கூட்டு நிறுவனம் அமைக்க ஒப்புதல்?

சர்வதேச விமான நிலையத்தில் 2019 ஆம் ஆண்டிலிருந்து முக அங்கீகார வசதி

பெங்களூரு விண்வெளி கண்காட்சியின் _____ வது பதிப்பு திறக்கப்பட்டது

மகாத்மா காந்தி சிலை ________ திறக்கப்பட்டது?

சிங்கப்பூரில் தரவு மையத்தில் எவ்வளவு பில்லியன் டாலர் முதலீடு செய்யவுள்ளது பேஸ்புக்?

_________ ‘ககன்யான்‘ குழுவிற்கு உயிர் ஆதரவு மற்றும் மருந்து வழங்கவுள்ளது?

மத்திய கமிட்டி குழுவின் ---- வது கூட்டம் புது தில்லியில் பிரதமரின் தலைமையில் முடிவடைந்தது?

சர்வதேச துப்பாக்கி சூடு விளையாட்டு கூட்டமைப்பு உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் நடைபெற்ற ______ மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் ஜூனியர் போட்டியில் இந்தியாவின் சவுரப் சவுதரி தங்கமும் அர்ஜுன் சிங் சீமா வெண்கலமும் வென்றனர்?

---------- தகவல் தொடர்பு இணக்கம் மற்றும் பாதுகாப்பு உடன்படிக்கை (COMCASA)வில் கையெழுத்திடதன் மூலம் ஒரு புதிய தலைமுறை இராணுவ மற்றும் பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பைத் தொடங்கியது?

ஜூலை மாத நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz – கிளிக் செய்க 

விரிவான நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு – கிளிக் செய்யவும் 

ஒருவரி நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு – கிளிக் செய்யவும் 

2018 முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு – கிளிக் செய்யவும் 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here