புவியியல் பாடக்குறிப்புகள்

0

புவியியல் பாடக்குறிப்புகள்

TNPSC, UPSC பாடக்குறிப்புகள்- கிளிக் செய்யவும்

இங்கு TNPSC, UPSC தேர்வுகளுக்குரிய முக்கியமான புவியியல் பாடக்குறிப்புகளை வழங்கியுள்ளோம். தேர்வுக்கு தயாராவோர் இங்குள்ள பாடக்குறிப்புகளை படித்து பயன்பெற வாழ்த்துகிறோம்.

 1. சூரிய குடும்பம்
 2. பாறைகள்
 3. சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் முறைகள்
 4. பேரிடர் மேலாண்மை
 5. காலநிலை
 6. புவியின் வளிமண்டல அடுக்குகள்
 7. புவி மற்றும் பிரபஞ்சம்
 8. பெருங்கடல் நீரோட்டங்கள்
 9. இந்தியாவின் முக்கியமான காடுகள்
 10. இந்திய நதிகள் மற்றும் அவற்றின் தோற்றம்
 11. இந்தியாவில் உள்ள அணைகள்
 12. இந்தியாவிலுள்ள விண்வெளி மையங்களின் பட்டியல்
 13. இந்தியாவின் நதியோர நகரங்கள்
 14. இந்தியத் துறைமுகங்கள்
 15. இந்தியாவிலுள்ள உலக பாரம்பரியக் களங்களின் பட்டியல்
 16. இந்திய செயற்கைக்கோள்களின் பட்டியல்
 17. நீர்வீழ்ச்சிகள்
 18. இந்தியாவிலுள்ள தேசியப் பூங்காக்கள்
 19. உலகின் மிகப்பெரிய பாலைவனங்களின் பட்டியல்
 20. இந்திய தேசிய சின்னங்கள்

முக்கியமான தினசரி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு கிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here