முக்கியமான TNPSC நடப்பு நிகழ்வுகள் – பிப்ரவரி 2018

0

முக்கியமான TNPSC நடப்பு நிகழ்வுகள் – பிப்ரவரி 2018

பிப்ரவரி 2018 – தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்:

இதில் பிப்ரவரி மாதத்தின் தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை வழங்கியுள்ளோம். இது உங்கள் TNPSC தேர்வுகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். கொடுக்கப்பட்டுள்ள நடப்பு நிகழ்வுகள் தேர்வு பாடத்திட்ட அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. பிப்ரவரி மாதத்தின் முக்கிய தினசரி நிகழ்வுகள் பற்றிய முழு தகவல்களையும் இது நிச்சயமாக உங்களுக்கு வழங்கும்.

நாள் கிளிக் செய்ய
பிப்ரவரி 1, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 2, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 3, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 4, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 5, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 6, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 7, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 8, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 9, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 10 & 11, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 12, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 13, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 14, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 15, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 16, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 17 & 18, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 19, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 20, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 21, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 22, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 23, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 24 & 25, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 26, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 27, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 28, 2018கிளிக் செய்யவும்

To Follow  Channel – கிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here