தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் – ஆகஸ்ட் 2019

1

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் – ஆகஸ்ட் 2019

நடப்பு நிகழ்வுகள் 2019 – கிளிக் செய்யவும்

இதில் ஆகஸ்ட் மாதத்தின் தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை வழங்கியுள்ளோம். இது உங்கள் TNPSC, UPSC, RRB, SSC தேர்வுகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். கொடுக்கப்பட்டுள்ள நடப்பு நிகழ்வுகள், தேர்வு பாடத்திட்ட அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆகஸ்ட் மாதத்தின் முக்கிய தினசரி நிகழ்வுகள் பற்றிய முழு தகவல்களையும் இது நிச்சயமாக உங்களுக்கு வழங்கும்.

முக்கியமான மாத நிகழ்வுகள் 2019 – கிளிக் செய்யவும்

Current Affairs 2019  Video in Tamil

நாள்விரிவான தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்தினசரி ஒருவரி நடப்பு நிகழ்வுகள்தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz
ஆகஸ்ட் 1,2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 2,2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 3,2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 4 & 5,2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 6,2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 7,2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 8,2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 9,2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 10,2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 11 & 12,2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 13,2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 14,2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 15 & 16,2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 17,2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 18 & 19,2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 20,2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 21,2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 22,2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 23,2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 24,2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 25 & 26,2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 27,2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 28,2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 29,2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 30,2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 31,2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
To Follow  Channel –கிளிக் செய்யவும்
Whatsapp குரூப்பில் சேர – கிளிக் செய்யவும்
Telegram Channel ல் சேர – கிளிக் செய்யவும்
Facebook  Examsdaily Tamil Twitter – Examsdaily

 

1 COMMENT

  1. Great job.. and special thanks to your team….my humble request is Please update daily current affairs in daily …today date is aug 10th still we cant get aug 07th day current affrs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!