தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் – மார்ச் 2020

0
March Daily CA 2020
March Daily CA 2020

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் – மார்ச் 2020

இதில் பிப்ரவரி மாதத்தின் தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை வழங்கியுள்ளோம். இது உங்கள் TNPSC, UPSC, RRB, SSC தேர்வுகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். கொடுக்கப்பட்டுள்ள நடப்பு நிகழ்வுகள், தேர்வு பாடத்திட்ட அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. மார்ச் மாதத்தின் முக்கிய தினசரி நிகழ்வுகள் பற்றிய முழு தகவல்களையும் இது நிச்சயமாக உங்களுக்கு வழங்கும்.

நாள்முக்கிய நாட்கள் விரிவான தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்தினசரி ஒருவரி நடப்பு நிகழ்வுகள்தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz
01.03.2020கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
02.03.2020கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
03.03.2020கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
04.03.2020கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
05.03.2020கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
06.03.2020கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
07.03.2020கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
08.03.2020கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
09.03.2020கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
10.03.2020கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
11.03.2020கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
12.03.2020கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
13.03.2020கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
14.03.2020கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
15.03.2020கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
16.03.2020கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
17.03.2020கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
18.03.2020கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
19.03.2020கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
20.03.2020கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
21.03.2020கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்

To Subscribe Youtube Channelகிளிக் செய்யவும்
To Join Whatsapp கிளிக் செய்யவும்
To Join Telegram Channelகிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!