பொருளியல் பாடக்குறிப்புகள்

0
188

  பொருளியல் பாடக்குறிப்புகள்

TNPSC, UPSC பாடக்குறிப்புகள்- கிளிக் செய்யவும்

இங்கு TNPSC, UPSC தேர்வுகளுக்குரிய முக்கியமான பொருளியல் பாடக்குறிப்புகளை வழங்கியுள்ளோம். தேர்வுக்கு தயாராவோர் இங்குள்ள பாடக்குறிப்புகளை படித்து பயன்பெற வாழ்த்துகிறோம்.

 1. இந்தியாவில் பெண்களுக்கான முக்கிய நலத் திட்டங்கள்
 2. பொருட்கள் மற்றும் சேவை வரி முக்கியமான குறிப்புகள் (GST)
 3. மாநிலங்கள் வாரியாக உற்பத்தி தரவரிசை
 4. நிதி அவசரநிலை பிரகடனம் – சட்டம் 360
 5. இந்தியாவின் தலைமைக் கணக்குத் தணிக்கையாளர் பட்டியல்
 6. வெளிநாட்டு வங்கிகளின் பட்டியல், தலைமையகம் மற்றும் அவற்றின் வாசகம்
 7. ரிசர்வ் வங்கியின் கவர்னர்கள் பட்டியல்
 8. தனியார் துறை வங்கிகள் பட்டியல் மற்றும் அவற்றின் தலைவர்கள் & வாசகங்கள்
 9. மண்டல ஊரக வங்கிகளின் பட்டியல்
 10. நிதிஆணைக்குழு மற்றும் குழுக்கள்
 11. இந்தியாவிலுள்ள வங்கி மற்றும் நிதிக் குழுக்கள்
 12. நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகள் மற்றும் குறிக்கோள்
 13. ஐந்து ஆண்டு திட்டங்கள்
 14. சர்வதேச வங்கிகள் மற்றும் அவற்றின் தலைமையகம்
 15. வங்கிகள் மற்றும் அவற்றின் தலைமையகங்கள்

முக்கியமான தினசரி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு கிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here