இந்திய வரலாறு பாடக்குறிப்புகள்

1

இந்திய வரலாறு பாடக்குறிப்புகள்

TNPSC, UPSC பாடக்குறிப்புகள்- கிளிக் செய்யவும் 

இங்கு TNPSC, UPSC தேர்வுகளுக்குரிய முக்கியமான இந்திய வரலாறு பாடக்குறிப்புகளை வழங்கியுள்ளோம். தேர்வுக்கு தயாராவோர் இங்குள்ள பாடக்குறிப்புகளை படித்து பயன்பெற வாழ்த்துகிறோம்.

  1. வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம்
  2. சிந்து சமவெளி நாகரிகம்
  3. வேதகாலம்
  4. புத்த சமயம்
  5. சமண சமயம்
  6. மராத்தியர்களின் வரலாறு
  7. காரன்வாலிஸ் 
  8. இந்திய வரலாற்றின் காலக்கோடு அட்டவணை 1806 – 1857
  9. இந்திய வரலாற்றின் காலக்கோடு அட்டவணை 1857 – 1947

முக்கியமான தினசரி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு கிளிக் செய்யவும்

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here