SI (TALUK, AR & TSP) தேர்வர்களின் கவனத்திற்கு – முதல் முயற்சியில் தேர்ச்சி பெற இதை கட்டாயம் தெரிஞ்சிக்கோங்க!

0
SI (TALUK, AR & TSP) தேர்வர்களின் கவனத்திற்கு - முதல் முயற்சியில் தேர்ச்சி பெற இதை கட்டாயம் தெரிஞ்சிக்கோங்க!

SI (TALUK, AR & TSP) தேர்வர்களின் கவனத்திற்கு – முதல் முயற்சியில் தேர்ச்சி பெற இதை கட்டாயம் தெரிஞ்சிக்கோங்க!

தமிழ்நாடு சீருடை பணியாளர் தேர்வாணையம் எனப்படும் TNUSRB  ஆனது SI பணிக்கான காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவது குறித்த அறிவிப்பினை ஜூன் மாதம் வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தகுதியானவர்கள் தமிழ் மொழிக்கான தகுதித் தேர்வு, முதன்மை எழுத்துத் தேர்வு, உடல் திறன் சோதனை, சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் நேர்காணல் மூலம் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். இதில் எழுத்து தேர்வுக்கு தயார் செய்ய வேண்டிய தலைப்புகள் குறித்த விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

Sub-Inspectors of Police (Taluk, AR & TSP) பதவிக்கான தேர்வானது இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெறும்.

பாடங்கள் கேள்விகளின் எண்ணிக்கை மதிப்பெண்கள்
தமிழ் மொழிக்கான தகுதித் தேர்வு 100 100 மதிப்பெண்கள் (1 Mark each)
Part – II: Main Examination General knowledge & Psychology test. Objective type paper

  • Part. A – General Knowledge – 40 Marks consisting of 80 Questions (objective type).
  • Part. B – Psychology Test 30 marks consisting of 60 Questions (objective type).
140 70 மதிப்பெண்கள் (½ mark each)

Note:
• Part I. Tamil Language Eligibility Test ஆனது 1 மணி நேரம் 40 நிமிடம் நடைபெறும்.
• Part II. Main Written examination 2 மணி நேரம் 30  நிமிடம் நடைபெறும்.
• Tamil Language Eligibility Test-ல் 40% மதிப்பெண்கள் பெற்ற தேர்வர்களின் main examination OMR answer sheet திருத்தப்படும். .

SYLLABUS FOR TAMIL ELIGIBILITY TEST

Objective type questions will be asked to test the basic knowledge of Tamil language as taught upto 10th standard of the Tamil Nadu State Board. The syllabus is divided into three parts:

பகுதி – அ இலக்கணம்

1. எழுத்து இலக்கணம்: தமிழ் எழுத்துக்களின் வகையும் தொகையும், எழுத்துகளின் பிறப்பு, முதல் எழுத்துகள் & வகை, சார்பெழுத்துகள் & வகை, புணர்ச்சி, மொழி முதல், இறுதி எழுத்துக்கள், இன எழுத்துகள், சுட்டு எழுத்துகள், வினா எழுத்துகள், மயங்கொலிகள்.

2. சொல் இலக்கணம்: பெயர்ச்சொல் & வகைகள், வினைச்சொல் & வகைகள், இடைச்சொல், உரிச்சொல், இலக்கியவகைச் சொற்கள், வேற்றுமை, ஆகுபெயர், இரட்டைக்கிளவி, அடுக்குத்தொடர், ஓரெழுத்து ஒருமொழி, பகுபதம், பகாப்பதம், மூவகை மொழிகள், வழக்கு

3. பொது இலக்கணம்: வழு, வழா நிலை, வழுவமைதி. தொகைநிலைத் தொடர், தொகாநிலைத் தொடர், வினா, விடை வகைகள், பொருள்கோள் & வகைகள்,

4. பொருள் இலக்கணம்: அகப்பொருள். புறப்பொருள்.

5. யாப்பு இலக்கணம்: யாப்பின் உறுப்புகள், அலகிடுதல், பா வகை (வெண்பா. ஆசிரியப்பா பொது இலக்கணம்).

6. அணி இலக்கணம்: உவமை அணி, உருவக அணி, வஞ்சப்புகழ்ச்சி அணி, வேற்றுமை அணி, பின்வருநிலையணி & வகைகள், பிறிது மொழிதல் அணி, இரட்டுறமொழிதல் அணி, தற்குறிப்பேற்ற அணி, தீவக அணி, நிரல்நிறை அணி.

7. மொழித்திறன்: வல்லினம் மிகும் இடம், மிகா இடம், தொடர் இலக்கணம்.

8. பிரித்து எழுதுதல், சேர்த்து எழுதுதல், எதிர்ச்சொல்லை எழுதுதல், பொருந்தாச் சொல்லை கண்டறிதல், பிழை திருத்தம், ஆங்கில சொல்லுக்கு நேரான தமிழ்ச் சொல்லை அறிதல்.

பகுதி -ஆ

இலக்கியம்

1. திருக்குறள், தொல்காப்பியம், கம்பராமாயணம், எட்டுத்தொகை, பத்துப்பாட்டு, ஐம்பெருங்காப்பியங்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள், அறநூல்கள், பக்தி இலக்கியங்கள், சிற்றிலக்கியங்கள், நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள், புதுக்கவிதை, மொழிபெயர்ப்பு நூல்கள் ஆகியவை தொடர்பான செய்திகள், மேற்கோள்கள், சிறப்புப்பெயர்கள், தொடரை நிரப்புதல்.

பகுதி – இ

தமிழ் அறிஞர்களும் தமிழ்த்தொண்டும்

1. தமிழ் அறிஞர்கள், தமிழின் தொன்மை, தமிழரின் பண்பாடு, தமிழ் உரைநடை, தமிழ்த்தொண்டு, சமுதாயத்தொண்டு தொடர்பான செய்திகள் மற்றும் மேற்கோள்கள்.

Part II

1.Main Written examination [For Open Quota Candidates]:

The Main Written examination for Open Quota Candidates will be for 70 marks consisting 140 objective type questions of ½ mark each. The duration of examination will 2½ Hours. The candidates should get a minimum of 25 marks to qualify in the written examination. It will consist of:

  • Part-A-General Knowledge (40 Marks-80 Questions)
  • Part-B-Psychology Test (30 marks – 60 Questions)

PART-A

General Knowledge:

The candidates are required to have a general appreciation and understanding of topics as maybe expected of a well educated person without any specialised study. The syllabus includes the following topics:

1.General Science: Physics, Chemistry and Biology viz. Inventions and Discoveries. Scientists and their contributions, Human Physiology, Diseases and their causes, cure and prevention, Diet and Nutrition, Genetics, Animals, Plants, Environment and Ecology, Elements and compounds, Acids, Bases and Salts and allied subjects, Motion, Properties of Matter, Light, Electricity and other related topics.

2.History: Dates and events of Indian History from Indus Valley Civilisation to present day modern India. Important events of World history.

3.Geography: Regions of India, Monsoon and climate, Crops, Indian Towns and Places, Major Ports, Minerals, Industries, Power Plants, Forests and Wildlife, National Parks, Population distribution in India and other related topics.

4. Economics: Agriculture in India, Industrial Development, Rural Development, Price policy, Inflation, Population and Un-employment problems, Imports and Export, 5 year planning and related topics.

5. Indian Polity: Indian Constitution, Citizenship, Elections, Parliament and State legislatures, Executive, Judicial system, Local Self Governments, Centre-State Relationship, Foreign Policy and other related topics.

6. General Knowledge & Current Affairs: Latest development in Science and Technology, Political developments in India, Arts & Culture of India and Tamil Nadu, Games and Sports, National and International awards, National and International organizations, Abbreviations, Who’s Who, Books and Authors, India and its Neighbours, present day India and other related topics.

PART-B

Psychology Test [For Open and Departmental Candidates]

1. Logical Analysis: Analysis of any information logically to find out various dimensions of the information.

2. Numerical Analysis: Quick response with regard to numerical ability will be tested.

3. Communication Skills: Effective usage of Tamil & English languages will be tested.

4. Information Handling Ability: For any given information, the various aspects of the information, the inferences and connected facts will be tested.

5. Mental Ability: These tests are meant to verify the candidate’s capability to draw conclusions through, inductive or deductive reasoning.

2.Main Written Examination [For Departmental Quota Candidates]:

The Main Written Examination for Departmental Quota Candidates will be for 85 marks consisting 170 objective type questions of % mark each. The duration of examination will 3 Hours. The candidates should get a minimum of 30 marks to qualify in the written examination. It will consist of:

Part-A-(15 Marks-30 Questions)

General Knowledge

The Syllabus will be the same as Open Quota Candidates.

I Part-B-(70 Marks-140 Questions)

Psychology Test

  • The syllabus for Psychological Test will be the same as Open Quota Candidates.
  • In addition to the above, the Departmental Quota candidates will have questions on the following police subjects in Part-B.
  • Indian Penal Code, Criminal Procedure Code, Indian Evidence Act, Police Standing Order and Police Administration.

Download Syllabus Here

Follow our Instagram for more Latest Updates

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!