தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் – டிசம்பர் 2019

0

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் – டிசம்பர் 2019

நடப்பு நிகழ்வுகள் 2019 – கிளிக் செய்யவும்

இதில் டிசம்பர் மாதத்தின் தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை வழங்கியுள்ளோம். இது உங்கள் TNPSC, UPSC, RRB, SSC தேர்வுகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். கொடுக்கப்பட்டுள்ள நடப்பு நிகழ்வுகள், தேர்வு பாடத்திட்ட அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. டிசம்பர் மாதத்தின் முக்கிய தினசரி நிகழ்வுகள் பற்றிய முழு தகவல்களையும் இது நிச்சயமாக உங்களுக்கு வழங்கும்.

முக்கியமான மாத நிகழ்வுகள் 2019 – கிளிக் செய்யவும்

நாள்விரிவான தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்தினசரி ஒருவரி நடப்பு நிகழ்வுகள்தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz
டிசம்பர் 01 & 02, 2019கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 03 , 2019கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 04 , 2019கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 05, 2019கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 06, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 07, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 08 & 09, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 10, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 11, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 12, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 13, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 14, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 15 & 16, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 17, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 18, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 19, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 20, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 21, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 22 & 23, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 24, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 25, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 26, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 27, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 28, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 29 & 30, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 31, 2019கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்கிளிக் செய்யவும்

To Subscribe Youtube Channelகிளிக் செய்யவும்
To Join Whatsapp கிளிக் செய்யவும்
To Join Telegram Channelகிளிக் செய்யவும்

Current Affairs 2019  Video in Tamil

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!