மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் – ஜூன் 2018

0

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் – ஜூன் 2018

இதில் ஜூன் மாதத்திற்க்கான நடப்பு நிகழ்வுகளை வழங்கியுள்ளோம். இது உங்கள் TNPSC, UPSC, SSC, தேர்வுகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். கொடுக்கப்பட்டுள்ள நடப்பு நிகழ்வுகள் தேர்வு பாடத்திட்ட அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த மாதத்தின் முக்கிய தினசரி நிகழ்வுகள் பற்றிய முழு தகவல்களையும் இது நிச்சயமாக உங்களுக்கு வழங்கும்.

மே 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள் பதிவிறக்கம் செய்ய

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF – ஜூன் 2018

ஜூலை 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள் பதிவிறக்கம் செய்ய

நடப்பு நிகழ்வுகளின் தலைப்புகள்

S.Noதலைப்புகள்PDF பதிவிறக்கம் செய்ய
1முக்கியமான நாட்கள் – ஜூன் 2018கிளிக் செய்யவும்
2தரவரிசை – ஜூன் 2018கிளிக் செய்யவும்
3மாநாடுகள் – ஜூன் 2018கிளிக் செய்யவும்
4நியமனம், பதவியேற்பு – ஜூன் 2018கிளிக் செய்யவும்
5அறிவியல் – ஜூன் 2018கிளிக் செய்யவும்
6திட்டங்கள் – ஜூன் 2018கிளிக் செய்யவும்
7வணிக & வங்கி செய்திகள் – ஜூன் 2018கிளிக் செய்யவும்
8ஒப்பந்தங்கள் – ஜூன் 2018கிளிக் செய்யவும்
9இந்திய பாதுகாப்பு படைகள் – ஜூன் 2018கிளிக் செய்யவும்
10விருதுகள் – ஜூன் 2018கிளிக் செய்யவும்
11புத்தகங்கள் & ஆசிரியர்கள் – ஜூன் 2018கிளிக் செய்யவும்
12தேசிய செய்திகள் – ஜூன் 2018கிளிக் செய்யவும்
13மாநில செய்திகள் – ஜூன் 2018கிளிக் செய்யவும்
14சர்வதேச செய்திகள் – ஜூன் 2018கிளிக் செய்யவும்
15விளையாட்டு செய்திகள் – ஜூன் 2018கிளிக் செய்யவும்

ஜூன் மாத நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz PDF – பதிவிறக்கம் செய்ய 

முக்கிய இணைப்புகள்:

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் - ஜூன் 2018கிளிக் செய்யவும்
ஒருவரி நடப்பு நிகழ்வுகள் - ஜூன் 2018கிளிக் செய்யவும்
நடப்பு நிகழ்வுகள் வினாடி வினா - ஜூன் 2018கிளிக் செய்யவும்
முக்கிய தினங்கள் - ஜூன் 2018கிளிக் செய்யவும்
2018 முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள்கிளிக் செய்யவும்

To Follow  Channel – கிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!