முக்கியமான நடப்பு நிகழ்வுகள் – ஜூன் 2018

0

முக்கியமான நடப்பு நிகழ்வுகள் ஜூன் – 2018

 

ஜூன் 2018 – தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்:

இதில் ஜூன் மாதத்தின் தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை வழங்கியுள்ளோம். இது உங்கள் TNPSC தேர்வுகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். கொடுக்கப்பட்டுள்ள நடப்பு நிகழ்வுகள் தேர்வு பாடத்திட்ட அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஜூன் மாதத்தின் முக்கிய தினசரி நிகழ்வுகள் பற்றிய முழு தகவல்களையும் இது நிச்சயமாக உங்களுக்கு வழங்கும்.

நாட்கள் கிளிக் செய்க
ஜூன் 1, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூன் 2 & 3, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூன் 4, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூன் 5, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூன் 6, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூன் 7, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூன் 8, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூன் 9 & 10, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூன் 11, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூன் 12, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூன் 13, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூன் 14, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூன் 15, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூன் 16 & 17, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூன் 18, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூன் 19, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூன் 20, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூன் 21, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூன் 22, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூன் 23,24 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூன் 25, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூன் 26, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூன் 27, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூன் 28, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூன் 29, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூன் 30, 2018கிளிக் செய்யவும்

To Follow  Channel – கிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!