TNPSC Group 1 Syllabus PDF – Download Exam Pattern

6
TNPSC Group 1 Syllabus PDF - Download Exam Pattern
TNPSC Group 1 Syllabus PDF - Download Exam Pattern

TNPSC Group 1 Syllabus PDF – Download Exam Pattern

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையமான டி.என்.பி.எஸ்.சி ஆனது குரூப் 1 பணிகளுக்கான அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பினை சமீபத்தில் வெளியிட்டு இருந்தது. இந்த தொகுதி 1 நிலை பணிகளுக்கு என மொத்தம் 69 காலியிடங்கள் உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழக அரசின் உயர்ந்த பதவிகளை கொண்ட இந்த பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க அவகாசமும் முடிந்து விட்ட நிலையில் அடுத்தகட்டமாக தேர்வு நடைபெற உள்ளது. எனவே விண்ணப்பதாரிகள் அந்த தேர்விற்கு தயாராகும் நேரத்தில் அவர்களுக்கு உதவிட கீழே இந்த பணிகளுக்கான தேர்வு மாதிரி மற்றும் பாடத்திட்டம் ஆகியவற்றினை வழங்கியுள்ளோம். அதனை படித்து பயன் பெறுமாறு தேர்வர்களை கேட்டு கொள்கிறோம்.

வேலைவாய்ப்பு செய்திகள்

நிறுவனம் TNPSC
பணியின் பெயர் Group 1
தேர்வு தேதி 03.01.2021
Syllabus PDF Download Below
TNPSC தேர்வு செயல் முறை:

விண்ணப்பதாரிகள் கீழ்கண்ட மூன்று நிலைகளின் அடிப்படையிலேயே தேர்வு செய்யப்படுவர்.

 • முதற்கட்ட தேர்வு
 • முதன்மை எழுத்துத் தேர்வு
 • நேர்காணல்
TNPSC குரூப் 1 தேர்வு தேதி 2020 :

TNPSC குரூப் 1 பணிகளுக்கான தேர்வானது வரும் 2021, ஜனவரி 03 ஆம் தேதி அன்று நடைபெற இருப்பதாக அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. அதற்கான தேர்வு மாதிரி மற்றும் பாடத்திட்டம் ஆகியவற்றினை கீழே வழங்கியுள்ளோம்.

Download TNPSC Group 1 Hall Ticket 2020 

TNPSC Prelims தேர்வு மாதிரி :
 • இந்த தேர்வு Objective type அடிப்படையில் நடைபெறும்
Subject  No.of Question   Marks
General Studies 175 262.5
Aptitude & Mental Ability Test 25 37.5
Total  200 300
TNPSC Prelims பாடத்திட்டம் :

UNIT-I : GENERAL SCIENCE :

 • Scientific Knowledge and Scientific temper – Power of Reasoning – Rote Learning Vs Conceptual Learning – Science as a tool to understand the past, present and future.
 • Nature of Universe – General Scientific Laws – Mechanics – Properties of Matter, Force, Motion and Energy – Everyday application of the basic principles of Mechanics, Electricity and Magnetism, Light, Sound, Heat, Nuclear Physics, Laser, Electronics and Communications.
 • Elements and Compounds, Acids, Bases, Salts, Petroleum Products, Fertilizers, Pesticides.
 • Main concepts of Life Science, Classification of Living Organisms, Evolution, Genetics, Physiology, Nutrition, Health and Hygiene, Human diseases.
 • Environment and Ecology.

UNIT-II: CURRENT EVENTS :

 • History – Latest diary of events – National symbols – Profile of States – Eminent personalities and places in news – Sports – Books and authors.
 • Polity – Political parties and political system in India – Public awareness and General administration – Welfare oriented Government schemes and their utility, Problems in Public Delivery Systems.
 • Geography – Geographical landmarks.
 • Economics – Current socio – economic issues.
 • Science – Latest inventions in Science and Technology

UNIT- III: GEOGRAPHY OF INDIA :

 • Location – Physical features – Monsoon, rainfall, weather and climate – Water resources – Rivers in India – Soil, minerals and natural resources – Forest and wildlife – Agricultural pattern.
 • Transport – Communication.
 • Social geography – Population density and distribution – Racial, linguistic groups and major tribes.
 • Natural calamity – Disaster Management – Environmental pollution: Reasons and preventive measures – Climate change – Green energy.

UNIT – IV: HISTORY AND CULTURE OF INDIA :

 • Indus valley civilization – Guptas, Delhi Sultans, Mughals and Marathas – Age of Vijayanagaram and Bahmani Kingdoms – South Indian history.
 • Change and Continuity in the Socio – Cultural History of India.
 • Characteristics of Indian culture, Unity in diversity – Race, language, custom.
 • India as a Secular State, Social Harmony

UNIT-V: INDIAN POLITY :

 • Constitution of India – Preamble to the Constitution – Salient features of the Constitution – Union, State and Union Territory.
 • Citizenship, Fundamental rights, Fundamental duties, Directive Principles of State Policy.
 • Union Executive, Union legislature – State Executive, State Legislature – Local governments, Panchayat Raj.
 • Spirit of Federalism: Centre – State Relationships.
 • Election – Judiciary in India – Rule of law.
 • Corruption in public life – Anti-corruption measures – Lokpal and LokAyukta – Right to Information – Empowerment of women – Consumer protection forums, Human rights charte

UNIT-VI: INDIAN ECONOMY :

 • Nature of Indian economy – Five year plan models – an assessment – Planning Commission and Niti Ayog.
 • Sources of revenue – Reserve Bank of India – Fiscal Policy and Monetary Policy – Finance Commission – Resource sharing between Union and State Governments – Goods and Services Tax.
 • Structure of Indian Economy and Employment Generation, Land reforms and Agriculture – Application of Science and Technology in agriculture – Industrial growth – Rural welfare oriented programmes – Social problems – Population, education, health, employment, poverty

UNIT-VII: INDIAN NATIONAL MOVEMENT :

 • National renaissance – Early uprising against British rule – Indian National Congress – Emergence of leaders – B.R.Ambedkar, Bhagat Singh, Bharathiar, V.O.Chidambaranar, Jawaharlal Nehru, Kamarajar, Mahatma Gandhi, Maulana Abul Kalam Azad, Thanthai
  Periyar, Rajaji, Subash Chandra Bose and others.
 • Different modes of Agitation: Growth of Satyagraha and Militant movements.
 • Communalism and partition

UNIT- VIII : History, Culture, Heritage and Socio – Political Movements in Tamil Nadu

 • History of Tamil Society, related Archaeological discoveries, Tamil Literature from Sangam age till contemporary times.
 • Thirukkural : (a) Significance as a Secular literature (b) Relevance to Everyday Life (c) Impact of Thirukkural on Humanity (d) Thirukkural and Universal Values – Equality, Humanism, etc (e) Relevance to Socio – Politico – Economic affairs (f ) Philosophical content in Thirukkural
 • Role of Tamil Nadu in freedom struggle – Early agitations against British Rule – Role of women in freedom struggle.
 • Evolution of 19th and 20th Century Socio-Political movements in Tamil Nadu – Justice Party, Growth of Rationalism – Self Respect Movement, Dravidian movement and Principles underlying both these movements, Contributions of Thanthai
  Periyar and Perarignar Anna

UNIT – IX : Development Administration in Tamil Nadu :

 • Human Development Indicators in Tamil Nadu and a comparative assessment across the Country – Impact of Social Reform movements in the Socio – Economic Development of Tamil Nadu.
 • Political parties and Welfare schemes for various sections of people – Rationale behind Reservation Policy and access to Social Resources  Economic trends in Tamil Nadu – Role and impact of social welfare schemes in the Socio – economic development of Tamil Nadu.
 • Social Justice and Social Harmony as the Cornerstones of Socio – Economic development.
 • Education and Health systems in Tamil Nadu.
 • Geography of Tamil Nadu and its impact on Economic growth.
 • Achievements of Tamil Nadu in various fields.
 • e-governance in Tamil Nadu

UNIT-X: APTITUDE AND MENTAL ABILITY :

 • Simplification – Percentage – Highest Common Factor (HCF) – Lowest Common Multiple (LCM).
 • Ratio and Proportion.
 • Simple interest – Compound interest – Area – Volume – Time and Work.
 • Logical Reasoning – Puzzles-Dice – Visual Reasoning – Alpha numeric Reasoning – Number Series

Download TNPSC Group 1 Exam Date 2020 

Download Revised Syllabus PDF

To Subscribe => Youtube Channelகிளிக் செய்யவும்
To Join => Whatsapp கிளிக் செய்யவும்
To Join => Facebookகிளக் செய்யவும்
To Join => Telegram Channelகிளிக் செய்யவும்

6 COMMENTS

 1. ஐயா டிஎன்பிஎஸ்சி குழு 1பாடத்திட்டத்தை அனுப்பவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here