Home Tags Governors in india 2019

Tag: governors in india 2019

தமிழ்நாடு ஆளுநர்கள் பட்டியல்

தமிழ்நாடு ஆளுநர்களின் பட்டியல் TNPSC, UPSC பாடக்குறிப்புகள் - கிளிக் செய்யவும் இந்திய அரசியலமைப்பு பாடக்குறிப்புகள் - கிளிக் செய்யவும் தமிழ்நாட்டின் ஆளுநர் தென்னிந்திய மாநிலமான தமிழ்நாட்டின் அரசியலமைப்பு தலைவர். அனைத்து மாநிலங்களையும் போலவே, கவர்னர் ஒரு...