சமீபத்திய தமிழ்நாடு அறிவிப்புகள்

0
404

சமீபத்திய தமிழ்நாடு அறிவிப்புகள்

இங்கு சமீபத்திய TNPSC, TRB, TNEB TANGEDCO, TNUSRB, TN AAVIN போன்ற தேர்வுகளின் அறிவிப்பு, பாடக்குறிப்புகள், பாடத்திட்டம், தேர்வுமாதிரி, முந்தைய வினாத்தாள்கள், தேர்வு நுழைவுச்சீட்டு, தேர்வுக்கான விடை குறிப்புகள், தேர்வு முடிவுகள் என அனைத்து தகவல்களும் நமது வலைதளத்தில் பெறலாம்.

தேர்வாணையம்கிளிக் செய்யவும்
TNPSCகிளிக் செய்யவும்
TNUSRBகிளிக் செய்யவும்
TRBகிளிக் செய்யவும்
TNEBகிளிக் செய்யவும்
TN AAVINகிளிக் செய்யவும்
TN MRBகிளிக் செய்யவும்

பொது அறிவு பாடக்குறிப்புகள்  PDF Download

பாடம் வாரியான குறிப்புகள் PDF Download

நடப்பு நிகழ்வுகள் ஏப்ரல்ஜூலை 2018

  1. ஆகஸ்ட் 2018 – நடப்பு நிகழ்வுகள்
  2. ஜூலை 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள்
  3. ஜூன் 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள்
  4. மே 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள்
  5. ஏப்ரல் 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள்

WhatsApp Group -ல் சேர –  கிளிக் செய்யவும்

Facebook  Examsdaily Tamil – FB ல் சேர – கிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here