நவம்பர் 2018 – தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்

0

நவம்பர் 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள்

நவம்பர் 2018 – தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்:

இதில் நவம்பர் மாதத்தின் தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை வழங்கியுள்ளோம். இது உங்கள் TNPSC தேர்வுகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். கொடுக்கப்பட்டுள்ள நடப்பு நிகழ்வுகள் தேர்வு பாடத்திட்ட அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. நவம்பர்  மாதத்தின் முக்கிய தினசரி நிகழ்வுகள் பற்றிய முழு தகவல்களையும் இது நிச்சயமாக உங்களுக்கு வழங்கும்.

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 01கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 02கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 03கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 04,05கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 06,07கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 08கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 09கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 10கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 11,12கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 13கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 14கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 15கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 16கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 17கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 18,19கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 20கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 21கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 22கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 23கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 24கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 25,26கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 27கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 28கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 29கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 30கிளிக் செய்யவும்
2018 நடப்பு நிகழ்வுகள்
பொது அறிவு பாடக்குறிப்புகள்  PDF Download
பாடம் வாரியான குறிப்புகள் PDF Download
WhatsApp Group -ல் சேர –  கிளிக் செய்யவும்
Telegram Channel  கிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here