Home Tags Dhyan Chand Award

Tag: Dhyan Chand Award

2018 தேசிய விளையாட்டு விருதுகள்

2018 தேசிய விளையாட்டு விருதுகள் விளையாட்டுத் துறையில் சிறப்பான பங்களிப்பை கவுரவிக்கும் விதமாக, ஆண்டுதோறும் தேசிய விளையாட்டு விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன. நடப்பாண்டுக்கான  தேசிய விளையாட்டு விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் கடந்த நான்கு ஆண்டுக்காலத்தில் மிகச் சிறப்பாக...