மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் – மே 2018

0

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் – மே 2018

இதில் மே மாதத்திற்க்கான நடப்பு நிகழ்வுகளை வழங்கியுள்ளோம். இது உங்கள் TNPSC, UPSC, SSC, தேர்வுகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். கொடுக்கப்பட்டுள்ள நடப்பு நிகழ்வுகள் தேர்வு பாடத்திட்ட அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த ஆண்டின் முக்கிய தினசரி நிகழ்வுகள் பற்றிய முழு தகவல்களையும் இது நிச்சயமாக உங்களுக்கு வழங்கும்.

ஏப்ரல் 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள் பதிவிறக்கம் செய்ய

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF – மே 2018

ஜூன் 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள் பதிவிறக்கம் செய்ய

நடப்பு நிகழ்வுகளின் தலைப்புகள்

1. உலகம்
2. இந்தியா
3. மாநிலங்கள் மற்றும் நகரங்கள்
4. பொருளாதாரம்
5. புவியியல் நிகழ்வுகள்
6. கூட்டங்கள் மற்றும் மாநாடு
7. பணி நியமனம்
8. விருதுகள்
9. விளையாட்டு
10. முக்கிய தினங்கள்

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் - மே 2018கிளிக் செய்யவும்
ஒருவரி நடப்பு நிகழ்வுகள் - மே 2018கிளிக் செய்யவும்
நடப்பு நிகழ்வுகள் வினாடி வினா - மே 2018கிளிக் செய்யவும்
முக்கிய தினங்கள் - மே 2018கிளிக் செய்யவும்
முக்கிய நாட்கள் மற்றும் காரணம் - மே 2018கிளிக் செய்யவும்

To Follow  Channel – கிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here