நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஆகஸ்ட் 22, 2018

0
147

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஆகஸ்ட் 22, 2018

இந்தியாவின் கொள்கலன் கார்ப்பரேஷன் (CONCOR) எந்த முனையத்துடன் (Terminal) கையெழுத்திட்டது?

இவற்றுள் FIFA எந்த கால்பந்தாட்ட சங்கத்தின் கட்டுப்பாட்டை மேற்கொள்கிறது?

'' 281 and beyond '' எந்த கிரிக்கெட் வீரரின் சுயசரிதையா?

இந்தியாவின் இந்த அமைச்சகங்களில் எது UDAN திட்டத்திற்கான வரைவை தயாரிக்கிறது?

ஜம்மு & காஷ்மீர் இன் புதிய ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்?

இந்த மையங்களில் எது கேரளாவில் அமைக்கப்பட இருக்கிறது?

இதில் ஏதன் தடையை இத்திய அரசாங்கம் எதிர்த்தது?

ஜூலை மாத நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz – கிளிக் செய்க 

விரிவான நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு – கிளிக் செய்யவும் 

ஒருவரி நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு – கிளிக் செய்யவும் 

2018 முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு – கிளிக் செய்யவும் 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here