நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஆகஸ்ட் 09, 2018

0
430

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஆகஸ்ட் 09, 2018

உலகின் உள்நாட்டு குடிமக்களின் சர்வதேச தினம்?

சவுதி அரேபியா வர்த்தக ஒப்பந்தங்களை தடை செய்த நாடு

இந்தியாவிற்கும் கனடாவிற்கும் இடையேயான உறவு எதை பற்றியது

மாநிலத்தின் முதல் கடல்நீர் உப்பு நீர்ப்பாசனம் எந்த மாநிலத்தில் தொடங்குகிறது

இந்திய விளையாட்டு ஆணையத்தின் புதிய பெயர் என்ன (SAI)

பின்வரும் இடங்களில் உலகின் முதல் அனைத்து டிஜிட்டல் கலை அருங்காட்சியகம் அமைந்துள்ள இடம்

சர்வதேச பேச்சு சேம்பியனை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான போட்டி ------------ நடைபெற உள்ளது?

ஜூன் மாத நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz – பதிவிறக்கம் செய்ய 

விரிவான நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு – கிளிக் செய்யவும் 

ஒருவரி நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு – கிளிக் செய்யவும் 

2018 முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு – கிளிக் செய்யவும் 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here