கனரா வங்கி ப்ராபேஷனரி அதிகாரி தேர்வு மாதிரி

0

கனரா வங்கி ப்ராபேஷனரி அதிகாரி தேர்வு மாதிரி

கனரா வங்கி தேர்வு மாதிரியானது தேர்வின் அளவை (level of examination) தெரிந்து கொள்ள தேர்வர்களுக்கு உதவுகிறது. கனரா வங்கி ப்ராபேஷனரி அதிகாரி தேர்வு மாதிரி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்வாளர்களுக்கு அவர்களின் தேர்வு  தயாரிப்பிற்கு  மிகவும் உதவியாக இருக்கும். தேர்வு மாதிரியின் குறிப்புகளை கொண்டு தேர்வாளர்கள் தேர்வு சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து விவரங்களும் பெறலாம்.

கனரா வங்கி ப்ராபேஷனரி அதிகாரி அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு 

கனரா வங்கி ப்ராபேஷனரி அதிகாரி தேர்வு மாதிரி

 

2018 முக்கிய தேர்வுகளுக்கான பாடத்திட்டம் அறியகிளிக் செய்யவும்

WhatsApp Group -ல் சேர –  கிளிக் செய்யவும்
Facebook  Examsdaily Tamil – FB ல் சேர – கிளிக் செய்யவும்

Telegram Channel கிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here