சமீபத்திய மருத்துவத் தேர்வு முடிவுகள் 2018

0

சமீபத்திய மருத்துவத் தேர்வு முடிவுகள் 2018

2018 ஆம் ஆண்டிற்கான சமீபத்திய மருத்துவத் தேர்வு முடிவுகளை வழங்கியுள்ளோம். அனைத்து மருத்துவத் தேர்வு முடிவுகளையும் எங்கள் வலைத்தளத்தில் தேர்வாளர்கள் காணலாம்.

தேர்விற்கான தகுதி, தேர்வு முறை, பாடத்திட்டம் மற்றும் எழுத்துப் தேர்வுகளுக்கான முந்தைய ஆண்டு வினாத்தாட்கள் ஆகியவற்றையும் நாங்கள் கொடுத்திருக்கிறோம்.

தேதிதேர்வு முடிவுகள் கிளிக்
செய்யவும்
03.06.2018UPSC – MO நேர்காணல் பட்டியல்கிளிக் செய்யவும்

சமீபத்திய அறிவிப்புகள் – கிளிக் செய்யவும்

சமீபத்திய தேர்வு பாடத்திட்டங்கள் – கிளிக் செய்யவும்

சமீபத்திய தேர்வு மாதிரிகள் – கிளிக் செய்யவும்

சமீபத்திய தேர்வு நுழைவுச்சீட்டு – கிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here