நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூலை – 19, 2018

0
333

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூலை – 19, 2018

ஜூன் மாத நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz – பதிவிறக்கம் செய்ய

விரிவான நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு – கிளிக் செய்யவும்

இந்தியாவில் ஜூனியர் ஆசிய மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில் வெள்ளி பதக்கம் வென்றவர் யார்?

ஆப்பிள் நிறுவனத்திற்கு $ 900 பில்லியனை மதிப்பீடு செய்வதற்கு இரண்டாவது இடத்தில் உள்ள நிறுவனம் எது?

சமீபத்தில் எந்த வங்கியியல் நிதி நிறுவனத்திற்கு 2018 Nabard விருது வழங்கப்பட்டது?

எந்த நிறுவனம் இந்த நிதியாண்டின் நான்காம் காலாண்டில் அதன் மின்-ஆட்டோரிக்ஷாவைத் திறக்க திட்டமிட்டுள்ளது?

தொலைதூர உணர்திறன் கருவிகளை நிறுவிய நிறுவனம் எது?

கோபால் தாஸ் நீரஜ் காலமானார். அவர் எந்த துறையில் பிரபலமானவர்?

AICTE யின் புதிய தலைவராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளவர்?

தேர்வு சீர்திருத்தங்களுககான UGC குழுவின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்?

பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு தொடர்பாக இந்திய-அமெரிக்க பிரதிநிதிகள் கூட்டம் எந்த நகரத்தில் நடந்தது?

ஒருவரி நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு – கிளிக் செய்யவும்

2018 முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு – கிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here