நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஆகஸ்ட் 31, 2018

0
327

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஆகஸ்ட் 31, 2018

இந்திய பொருளாதாரம் 2018-19 ன் முதல் காலாண்டில் ________ % வளர்ச்சியை பதிவு செய்துள்ளது?

தேசிய மருத்துவ தாவர வாரியத்தின் 7 வது கூட்டம் எங்கு நடைபெற்றது?

வேதாந்தா வளகங்களின் புதிய தலைமை நிர்வாக அதிகாரி?

முதல் தேசிய திறன் பயிற்சி நிறுவத்தின் (NSTI) மன்சேஸ்வர் வளாகம் எங்கு அமைக்கப்பட்டது ?

குத்து சண்டையில் வெண்கலம் வென்றவர் ?

ஸ்குவாஷ் ஆண்கள் பிரிவில் _________ வெண்கலப் பதக்கம் வென்றார்?

ராமன் மாக்ஸேசே விருது [ஆசியாவின் நோபல் பரிசு] – ______ இந்தியர்கள் பெற்றனர்?

ஜூலை மாத நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz – கிளிக் செய்க 

விரிவான நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு – கிளிக் செய்யவும் 

ஒருவரி நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு – கிளிக் செய்யவும் 

2018 முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு – கிளிக் செய்யவும் 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here