நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஆகஸ்ட் 01, 2018

0
47

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஆகஸ்ட் 01, 2018

லஞ்சம் கொடுத்தால் ----------------- ஆண்டு ஜெயில் புதிய சட்டம் அமலுக்கு வந்தது?

உலக தாய்ப்பால் தினம் -------------------

59 -வது  கணித  ஒலிம்பியாட் தேர்வில் இந்தியா ---------வது  இடத்தை பிடித்தது.?

உயர் கல்வி  சேரும்  மாணவர்கள்  விகிதத்தில் தமிழகம் ------------இடம் பிடித்துள்ளது?

உலக அளவில்  உடல்  உறுப்பு தானம்  செய்யும்  நாடுகளின்  பட்டியலில்  இந்தியா ------------ இடம் பிடித்தது.

11 வது உலக ஹிந்தி மாநாடு எந்த நாட்டில் நடைபெற இருக்கிறது?

24 வது ராஜீவ் காந்தி நேஷனல் சப்தபவன விருது யாருக்கு வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது?

ஜூன் மாத நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz – பதிவிறக்கம் செய்ய 

விரிவான நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு – கிளிக் செய்யவும் 

ஒருவரி நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு – கிளிக் செய்யவும் 

2018 முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு – கிளிக் செய்யவும் 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here