வாரத்தொகுப்பு நடப்பு நிகழ்வுகள் மார்ச் 2019

0
1024

வாரத்தொகுப்பு நடப்பு நிகழ்வுகள் மார்ச் 2019

இங்கு மார்ச் மாத முக்கியமான நடப்பு நிகழ்வுகள் பற்றிய விவரங்களை வாரத்தொகுப்பு மற்றும் மாதத்தொகுப்பாகவும் வழங்கியுள்ளோம். இது அனைத்து வகையான போட்டித்தேர்வுகளுக்கும் முக்கியமான விவரங்கள் ஆகும். இதை படித்தால் UPSC, TNPSC, SSC, RRB தேர்வுகளில் பொது அறிவு – நடப்பு நிகழ்வுகள் பிரிவில் கேட்க படும் கேள்விகளுக்கு எளிதில் பதில் அளிக்கலாம்.

Download நடப்பு நிகழ்வுகள் வாரத்தொகுப்பு – மார்ச் 10 – 16, 2019 PDF

Download நடப்பு நிகழ்வுகள் வாரத்தொகுப்பு – மார்ச் 1 – 9, 2019 PDF

Download முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள் 2019

Whatsapp குரூபில் சேர – கிளிக்செய்யவும்

Telegram Channel ல் சேர – கிளிக்செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here