சென்னை பல்கலைக்கழக தேர்வு கால அட்டவணை ஏப்ரல் 2019

0

சென்னை பல்கலைக்கழகம் தேர்வு கால அட்டவணை 2019

சென்னை பல்கலைக்கழகம் ஆனது MA, MCOM, MBA & MA(HRM) , MSW, M.M.C.A /MSC COMPUTER SCIENCE/MSC ITSc,.M.Sc.CST (Five Year Integrated Course), B.A, B.COM(CS), B.COM(HONS), B.Com , B.Sc./B.C.A, BBA/ B.Sc.ISM /B.Sc VISCOM /BCOM ISM / B.Sc.ISM படிப்புகளுக்கான ஏப்ரல் மாத தேர்வு கால அட்டவணையை வெளியிட்டுள்ளது.

படிப்புகள் கால அட்டவணை
MA, M.COM, MSW கிளிக் செய்யவும்
M.Sc. கிளிக் செய்யவும்
MBA & MA(HRM) கிளிக் செய்யவும்
M.C.A /MSC COMPUTER SCIENCE/MSC IT கிளிக் செய்யவும்
M.Sc.CST (Five Year Integrated Course) கிளிக் செய்யவும்
B.A. கிளிக் செய்யவும்
B.COM(CS) கிளிக் செய்யவும்
B.COM(HONS) கிளிக் செய்யவும்
B.Com கிளிக் செய்யவும்
B.Sc./B.C.A கிளிக் செய்யவும்
BBA/ B.Sc.ISM /B.Sc VISCOM /BCOM ISM / B.Sc.ISM கிளிக் செய்யவும்
O.T கிளிக் செய்யவும்

To Follow  Channel –கிளிக் செய்யவும்

Bank Group -ல் சேர –  கிளிக் செய்யவும்

Telegram Channel கிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here