இயற்பியல் பாடக்குறிப்புகள்

0

 இயற்பியல் பாடக்குறிப்புகள்

TNPSC, UPSC பாடக்குறிப்புகள்- கிளிக் செய்யவும்

இங்கு TNPSC, UPSC தேர்வுகளுக்குரிய முக்கியமான இயற்பியல் பாடக்குறிப்புகளை வழங்கியுள்ளோம். தேர்வுக்கு தயாராவோர் இங்குள்ள பாடக்குறிப்புகளை படித்து பயன்பெற வாழ்த்துகிறோம்.

  1. காந்தவியல்
  2. முக்கிய இயற்பியல் சொற்கள் 
  3. முக்கியமான கண்டுபிடிப்புகளும் கண்டுபிடித்தவர்களும்

    முக்கியமான தினசரி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு கிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here