மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் – பிப்ரவரி 2021| TNPSC,SSC,Railway Monthly Current Affairs

0
மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் - பிப்ரவரி 2021
மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் - பிப்ரவரி 2021
மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் – பிப்ரவரி 2021

இதில் பிப்ரவரி மாதத்திற்கான நடப்பு நிகழ்வுகளை வழங்கியுள்ளோம். இது உங்கள் TNPSC, UPSC, SSC, தேர்வுகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். கொடுக்கப்பட்டுள்ள நடப்பு நிகழ்வுகள் தேர்வு பாடத்திட்ட அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் தேர்வர்கள் தங்களின் தேர்வுகளை எளிதில் கையாள முடியும்.

ஜனவரி மாத நடப்பு நிகழ்வுகள் 2021

தேதி நடப்பு நிகழ்வுகள்முக்கியமான நாட்கள்
பிப்ரவரி 01கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 02கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 03கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 04கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 05கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 06கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 07கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 08கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 09கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 10கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 11கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 12கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 12கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 13கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 14கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 15கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 16கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 17கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 18கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 19கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 20கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 21கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 22கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 23கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 24கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 25கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 26கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 27கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 28கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும்

TNPSC Online Classes

For Online Test Seriesகிளிக் செய்யவும்
To Join Whatsapp கிளிக் செய்யவும்
To Join Facebookகிளிக் செய்யவும்
To Join Telegram Channelகிளிக் செய்யவும்
To Subscribe Youtube Channelகிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here