முக்கியமான TNPSC நடப்பு நிகழ்வுகள் தமிழ் – மே 2018

0

முக்கியமான TNPSC நடப்பு நிகழ்வுகள் தமிழ் மே – 2018

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF– மே 2018

மே 2018 – தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்:

இதில் மே மாதத்தின் தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை வழங்கியுள்ளோம். இது உங்கள் TNPSC தேர்வுகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். கொடுக்கப்பட்டுள்ள நடப்பு நிகழ்வுகள் தேர்வு பாடத்திட்ட அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. மே மாதத்தின் முக்கிய தினசரி நிகழ்வுகள் பற்றிய முழு தகவல்களையும் இது நிச்சயமாக உங்களுக்கு வழங்கும்.

நாள் கிளிக் செய்ய
மே 1, 2018கிளிக் செய்யவும்
மே 2, 2018கிளிக் செய்யவும்
மே 3, 2018கிளிக் செய்யவும்
மே 4, 2018கிளிக் செய்யவும்
மே 5 & 6, 2018கிளிக் செய்யவும்
மே 7, 2018கிளிக் செய்யவும்
மே 8, 2018கிளிக் செய்யவும்
மே 9, 2018கிளிக் செய்யவும்
மே 10, 2018கிளிக் செய்யவும்
மே 11, 2018கிளிக் செய்யவும்
மே 12 & 13, 2018கிளிக் செய்யவும்
மே 14, 2018கிளிக் செய்யவும்
மே 15, 2018கிளிக் செய்யவும்
மே 16, 2018கிளிக் செய்யவும்
மே 17, 2018கிளிக் செய்யவும்
மே 18, 2018கிளிக் செய்யவும்
மே 19 மற்றும் 20, 2018கிளிக் செய்யவும்
மே 21, 2018கிளிக் செய்யவும்
மே 22, 2018கிளிக் செய்யவும்
மே 23, 2018கிளிக் செய்யவும்
மே 24, 2018கிளிக் செய்யவும்
மே 25, 2018கிளிக் செய்யவும்
மே 26 மற்றும் 27, 2018கிளிக் செய்யவும்
மே 28, 2018கிளிக் செய்யவும்
மே 29, 2018கிளிக் செய்யவும்
மே 30, 2018கிளிக் செய்யவும்
மே 31, 2018கிளிக் செய்யவும்

To Follow  Channel – கிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here