முக்கியமான TNPSC நடப்பு நிகழ்வுகள் தமிழ் – ஏப்ரல் 2018

1

முக்கியமான TNPSC தமிழ் நடப்பு நிகழ்வுகள் – ஏப்ரல் 2018

ஏப்ரல் 2018 – தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்:

இதில் ஏப்ரல் மாதத்தின் தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை வழங்கியுள்ளோம். இது உங்கள் TNPSC தேர்வுகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். கொடுக்கப்பட்டுள்ள நடப்பு நிகழ்வுகள் தேர்வு பாடத்திட்ட அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஏப்ரல் மாதத்தின் முக்கிய தினசரி நிகழ்வுகள் பற்றிய முழு தகவல்களையும் இது நிச்சயமாக உங்களுக்கு வழங்கும்.

நாள் கிளிக் செய்ய
ஏப்ரல் 01 2018கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 02 2018கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 03 2018கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 04 2018கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 05 2018கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 06 2018கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 07 & 08 2018கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 09 2018கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 10 2018கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 11 2018கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 12 2018கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 13 2018கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 14 & 15 2018கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 16 2018கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 17 2018கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 18 2018கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 19 2018கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 20 2018கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 21 & 22 2018கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 23 2018கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 24 2018கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 25 2018கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 26 2018கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 27 2018கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 28 & 29 2018கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் 30 2018கிளிக் செய்யவும்

வார நடப்பு நிகழ்வுகள் :

ஏப்ரல் 23 முதல் 30 வரை

To Follow  Channel – கிளிக் செய்யவும்

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here