உயிரியல் பாடக்குறிப்புகள்

0

உயிரியல் பாடக்குறிப்புகள்

TNPSC, UPSC பாடக்குறிப்புகள்- கிளிக் செய்யவும்

இங்கு TNPSC, UPSC தேர்வுகளுக்குரிய முக்கியமான உயிரியல் பாடக்குறிப்புகளை வழங்கியுள்ளோம். தேர்வுக்கு தயாராவோர் இங்குள்ள பாடக்குறிப்புகளை படித்து பயன்பெற வாழ்த்துகிறோம்.

  1. தாவரங்களில் சுவாச அமைப்பு
  2. இரத்தம் மற்றும் அதன் சுழற்சி
  3. தாவர செல் மற்றும் விலங்கு உயிரணுக்கள்
  4. முக்கியமான அறிவியல் உட்பிரிவுகளின் தந்தை
  5. ஊட்டச்சத்து குறைபாடு நோய்கள்

முக்கியமான தினசரி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு கிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here