அவசரநிலை பிரகடனம்

0

அவசரநிலை பிரகடனம்

TNPSC, UPSC பாடக்குறிப்புகள் Download

புவியியல் பாடக்குறிப்புகள் Download

  • அவசரநிலை பிரகடனம் என்பது ஒரு அரசாங்கம், சாதாரணமாக அனுமதிக்கப்பட முடியாத செயல்களை செய்வதற்கு அதிகாரம் பெற்ற ஒரு சூழ்நிலையாகும். பேரழிவு, உள்நாட்டு அமைதியின்மை அல்லது ஆயுதமேந்திய மோதலில் அரசாங்கம் அத்தகைய நிலைப்பாட்டை அறிவிக்க முடியும். இத்தகைய பிரகடனம் குடிமக்கள் தங்கள் வழக்கமான நடத்தையை மாற்றவும் அவசரகால திட்டங்களை செயல்படுத்தவும் அரசாங்க முகவர் நிறுவனங்களுக்கு உத்தரவிடவும் எச்சரிக்கிறது.
  • இந்திய அரசியலமைப்பின் பகுதி பதினான்கில் அவசரகால பிரகடன நிலை உள்ளது. இந்திய அல்லது இந்தியாவின் அனைத்து பகுதிகளிலும் “போர் அல்லது வெளிப்புற ஆக்கிரமிப்பு அல்லது ஆயுதமேந்திய கிளர்ச்சி” அச்சுறுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டால், இந்தியாவின் எந்தவொரு அல்லது அனைத்து இந்திய மாநிலங்களிலும் அவசரகால ஆட்சியை சுமத்தும் அதிகாரத்தை ஜனாதிபதி வழங்கியுள்ளார்.

மூன்று வகையான அவசரநிலை பிரகடனங்கள்

  • தேசிய அவசரநிலை பிரகடனம் – சரத்து 352
  • மாநில அவசரநிலை பிரகடனம் – சரத்து 356
  • நிதி அவசரநிலை பிரகடனம் – சரத்து 360

அவசரநிலை பிரகடனங்கள் மற்றும் அவற்றின் விவரங்கள்

அவசரநிலை பிரகடனங்கள்விவரங்கள்
தேசிய அவசரநிலை பிரகடனம் - சரத்து 352க்ளிக் செய்யவும்
மாநில அவசரநிலை பிரகடனம் - சரத்து 356க்ளிக் செய்யவும்
நிதி அவசரநிலை பிரகடனம் - சரத்து 360க்ளிக் செய்யவும்

Download Static GK PDF in Tamil

Whatsapp குரூபில் சேர – கிளிக் செய்யவும்

Facebook  ல் சேர – கிளிக் செய்யவும்

Telegram Channel  கிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here