தென் கிழக்கு மத்திய ரயில்வே 329 ALP & பிற பணியிடங்கள் தேர்வு மாதிரி (Exam Pattern)

0

தென் கிழக்கு மத்திய ரயில்வே 329 ALP & பிற பணியிடங்கள் தேர்வு மாதிரி (Exam Pattern)

ஆதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புக்கு கிளிக் செய்யவும்

தென் கிழக்கு மத்திய ரயில்வே தேர்வு மாதிரியானது தேர்வின் அளவை (level of examination) தெரிந்து கொள்ள தேர்வர்களுக்கு உதவுகிறது. தென் கிழக்கு மத்திய ரயில்வே தேர்வு மாதிரி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்வாளர்களுக்கு அவர்களின் தேர்வு  தயாரிப்பிற்கு  மிகவும் உதவியாக இருக்கும். தேர்வு மாதிரியின் குறிப்புகளை கொண்டு தேர்வாளர்கள் தேர்வு சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து விவரங்களும் பெறலாம்.

தென் கிழக்கு மத்திய ரயில்வே 329 ALP & பிற பணியிடங்கள் தேர்வு மாதிரி

சமீபத்திய அறிவிப்புகள் – கிளிக் செய்யவும்

சமீபத்திய தேர்வு பாடத்திட்டங்கள் – கிளிக் செய்யவும்

சமீபத்திய தேர்வு மாதிரிகள் – கிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here