தரவரிசை பட்டியல் 2018

0

தரவரிசை பட்டியல் 2018

இங்கு 2018 தரவரிசை பட்டியல் பற்றிய விவரங்களை வழங்கியுள்ளோம். இது அணைத்து வகையான போட்டித்தேர்வுகளுக்கும் முக்கியமான விவரங்கள் ஆகும். இதை படித்தால் UPSC, TNPSC, SSC, RRB தேர்வுகளில் பொது அறிவு – நடப்பு நிகழ்வுகள் பிரிவில் கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கு எளிதில் பதில் அளிக்கலாம்.

நவம்பர் 2018 தரவரிசை பட்டியல்

அக்டோபர் 2018 தரவரிசை பட்டியல்

செப்டம்பர் 2018 தரவரிசை பட்டியல்

ஆகஸ்ட் 2018 தரவரிசை பட்டியல்

ஜூலை 2018 தரவரிசை பட்டியல்

ஜூன் 2018 தரவரிசை பட்டியல்

நடப்பு நிகழ்வுகள் 2018 PDF Download

பொது அறிவு பாடக்குறிப்புகள்  PDF Download

பாடம் வாரியான குறிப்புகள் PDF Download

Whatsapp குரூபில் சேரகிளிக்செய்யவும்

Telegram Channel ல் சேர கிளிக்செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here