தக்காணம்-2

0

மாளவப் பகுதியை தம்முடன் இணைத்துக் கொண்டதோடு மட்டுமல்லாமல் தண்டிவர்மனை வென்றவர் யார்?

யாருடைய காலத்தில் இராட்டிரகூட நாடு புகழின் உச்சத்தை அடைந்தது?

தக்கோலம் போரில் சோழர்களை வென்று தஞ்சாவூரைக் கைபற்றி, இராமேஸ்வரம் வரை வந்தவர் யார்?

இராட்டிரகூட அரசர்களில் வட இந்தியா மீது படையெடுக்காத அரசன் யார்?

கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களை கவனிக்கவும்:

கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களை கவனிக்கவும்:

கி.பி. 14 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் ஹொய்சாளர்கள் ஆண்ட பகுதி எது?

ஹொய்சாள மரபில் குறிப்பிடத்தக்க அரசராக கருதப்பட்டவர் யார்?

மாறவர்மன் சுந்தரபாண்டியனைத் தோற்கடித்து சோழநாட்டுப் பகுதிகளை மூன்றாம் இராசராசனுக்கு மீட்டுக்கொடுத்த ஹொய்சாள அரசர் யார்?

ஹொய்சாள மரபின் பிற்கால மன்னர்களில் சிறந்தவர் யார்?

கி.பி.1310ல் மாலிக்காபூரால் தோற்கடிக்கப்பட்டவர். கி.பி. 1342ல் மதுரை சுல்தானிடம் தோற்று ஹொய்சாள பேரரசு முடிவுர வித்திட்டவர் யார்?

ஹொய்சாளப் பேரரசின் கடைசி அரசர் யார்?

பின்வரும் வாக்கியங்களில் தவறானது எது?

பின்வரும் வாக்கியங்களில் தவறானது எது?

கல்யாணியை ஆட்சி செய்த மேலைச்சாளுக்கியர்களிடம் குறுநில அரசர்களாக இருந்தவர் யார்?

வாரங்கலை ஆண்ட காகதீயாகளின் தலைநகரம் எது?

தலைநகரத்தை அனுமகொண்டாவிலிருந்து வாரங்கலுக்கு மாற்றிய காகதீய அரசர் யார்?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here