முக்கியமான நிகழ்வுகள் செப்டம்பர் – 03

0
205

முக்கியமான நிகழ்வுகள் செப்டம்பர் – 03

கணித மேதை ஜேம்ஸ் சில்வெஸ்டரின் பிறந்த நாள்

  • ஜேம்ஸ் ஜோசப் சில்வெஸ்டர் FRS செப்டம்பர் 03, 1814ஆம் ஆண்டு பிறந்தார். அவர் ஒரு ஆங்கில கணித வியலாளர்.
  • அவர் மேட்ரிக்ஸ் தியரி, மாறிலி கோட்பாடு, எண் கோட்பாடு, பகிர்வு கோட்பாடு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கு அடிப்படை பங்களிப்புகளை செய்தார்.
  • அவர் 19 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் அமெரிக்க கணிதத்தில் ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராகவும், கணிதவியல் அமெரிக்கன் ஜர்னலின் நிறுவனர் ஆகவும் தலைமை வகித்தார்.
  • அவர் ஒரு ராயல் பதக்கம் (Royal Medal), கோப்ளி பதக்கம்(Copley Medal), டி மரடோன் பதக்கம் (De Marogon Medal)ஆகியவற்றைப் பெற்றார்.
  • ஆர்தர் கேய்லே உடன், பிரிட்டிஷ் கணிதவியலாளரான, மாறாத கோட்பாட்டின் ஒரு இணைப்பாளராக இருந்தார். அவர் எண் கோட்பாடு மற்றும் நீள்வட்ட செயல்பாடுகளை கணிசமான பங்களித்தனர்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here