முக்கியமான நிகழ்வுகள் டிசம்பர் – 07

0
120

முக்கியமான நிகழ்வுகள் டிசம்பர் – 07

சர்வதேச சிவில் விமான போக்குவரத்து தினம்

1996 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 7 ம் தேதி சர்வதேச சிவில் விமான தினம் என ஐ.நா. பொதுச் சபை அறிவித்தது. சர்வதேச சிவில் விமான போக்குவரத்து அமைப்பின் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடும் 50 வது ஆண்டின் நிறைவு நாளை முன்னிட்டு இத்தினம் அறிவிக்கப்பட்டது, டிசம்பர் 7, 1994 முதல் சர்வதேச சிவில் விமான போக்குவரத்து தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. நாளின் நோக்கம் விமானத்தின் முக்கியத்துவத்தை, குறிப்பாக சர்வதேச விமானப் பயணத்தை, உலகின் சமூக மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியை அங்கீகரிப்பது ஆகும்.

கொடி தினம்

இந்திய ஆயுதப்படைகளின் நலன்புரிகளுக்கு இந்திய மக்களிடமிருந்து நிதி திரட்டுவதற்காக இந்தியாவுக்கு அர்ப்பணித்துள்ள ஒரு நாள் இந்தியப் படை தினம் அல்லது கொடி தினம் ஆகும். 1949 முதல் டிசம்பர் 7 ம் தேதி இந்தியாவில் ஆண்டுதோறும் இது அனுசரிக்கப்படுகிறது. பிற்காலத்திலே இது இந்தியாவின் வீரர்கள், மாலுமிகள் மற்றும் விமானப்படை வீரர்களை கௌரவிக்கும் ஒரு பாரம்பரியமாக மாறிவிட்டது.

அனைத்து முக்கிய நாட்கள் அறிந்து கொள்ள இங்கே கிளிக் செய்யவும்

WhatsApp Group -ல் சேர –  கிளிக் செய்யவும்

Telegram Channel  கிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here