தேர்வு மாதிரி – TANGEDCO -உதவி பொறியாளர் (AE)

0

தேர்வு மாதிரி – TANGEDCO -உதவி பொறியாளர் (AE)

TNEB TANGEDCO  Limited  2018 ற்கான உதவி பொறியாளர் பதவியில் 325 காலி பணியிடங்களுக்கு ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது . உதவி பொறியாளருக்கான தேர்வு முறை  கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது .

S.no Exam Type Part Name of the Subject  Total Questions Maximum Marks Time   Duration
1. Written Test I Engineering Mathematics 20 20 2 Hours
II Basic Engineering & Sciences 20 20
III Concerned Discipline 60 60
Total 100 100

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here