மாவட்ட நீதிமன்றம் , நாமக்கல் Masalchi மற்றும் Office Assistant தேர்வு பட்டியல் 2018

0

மாவட்ட நீதிமன்றம் , நாமக்கல் Masalchi மற்றும் Office Assistant தேர்வு பட்டியல் 2018

மாவட்ட நீதிமன்றம் , நாமக்கல் Masalchi மற்றும் Office Assistant பதவிக்குரிய தேர்வு பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது.  தேர்வு பட்டியலை  காண  கீழே உள்ள இணைய முகவரியில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

மாவட்ட நீதிமன்றம் , நாமக்கல் Masalchi தேர்வு பட்டியல் 2018

மாவட்ட நீதிமன்றம் , நாமக்கல் Office Assistant தேர்வு பட்டியல் 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here