முக்கிய நாட்கள் – டிசம்பர்

0
805

முக்கிய நாட்கள் – டிசம்பர்

இதில் டிசம்பர் மாதத்தில் வரும் முக்கிய நாட்கள் மற்றும் அதனோடு தொடர்புடைய முக்கிய செய்திகளும் வழங்கியுள்ளோம். இது அனைத்து வகை போட்டி தேர்வுகளுக்கு மிகவும் பயன்படும்.இது நடப்பு நிகழ்வுகளோடு பொருந்தி வருவதால், போட்டி தேர்வுகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள பாடத்திட்டத்தின் தலைப்புகளில் முக்கிய நாட்களும் அதன் செய்திகளும் பெரும்பங்கு வகிக்கிறது.

நாள் கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 01கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 02கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 03கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 04கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 05கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 06கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 07கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 08கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 09கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 10கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 11கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 12கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 13கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 14கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 15கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 16கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 17கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 18கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 19கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 20கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 21கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 22கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 23கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 24கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 25கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 26கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 27கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 28கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 29கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 30கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 31கிளிக் செய்யவும்
அனைத்து முக்கிய நாட்கள் அறிந்து கொள்ள இங்கே கிளிக் செய்யவும்

WhatsApp Group -ல் சேர –  கிளிக் செய்யவும்

Telegram Channel  கிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here