நவம்பர் 2018 – நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz

0

நவம்பர் 2018 – நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz

இங்கே நவம்பர் மாதத்திற்குரிய நடப்பு நிகழ்வுகளின் Quiz கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது TNPSC போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராவோர்க்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இது TNPSC போட்டி தேர்வுகளுக்கு வழங்கும் பாடத்திட்ட அடிப்படையில் தயார்செய்யப்பட்டது.

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் Quizகிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 01கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 02கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 03கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 04,05கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 06,07கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 08கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 09கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 10கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 11,12கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 13கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 14கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 15கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 16கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 17கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 18,19கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 20கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 21கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 22கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 23கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 24கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 25, 26கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 27கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 28கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 29கிளிக் செய்யவும்
நவம்பர் 30கிளிக் செய்யவும்
2018 நடப்பு நிகழ்வுகள்
பொது அறிவு பாடக்குறிப்புகள்  PDF Download
பாடம் வாரியான குறிப்புகள் PDF Download
WhatsApp Group -ல் சேர –  கிளிக் செய்யவும்
Telegram Channel  கிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here