நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ – ஆகஸ்ட் 2018

0

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ – ஆகஸ்ட் 2018

ஜூலை மாத நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz PDF – பதிவிறக்கம் செய்ய 

விரிவான நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு – கிளிக் செய்யவும்

இங்கே ஆகஸ்ட் மாதத்திற்குரிய நடப்பு நிகழ்வுகளின் Quiz கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது TNPSC போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராவோர்க்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இது TNPSC போட்டி தேர்வுகளுக்கு வழங்கும் பாடத்திட்ட அடிப்படையில் தயார்செய்யப்பட்டது.

நாள்கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 01,2018
ஆகஸ்ட் 02,2018
ஆகஸ்ட் 03,2018
ஆகஸ்ட் 04,2018
ஆகஸ்ட் 05,2018
ஆகஸ்ட் 06,2018
ஆகஸ்ட் 07,2018
ஆகஸ்ட் 08,2018
ஆகஸ்ட் 09,2018
ஆகஸ்ட் 10,2018
ஆகஸ்ட் 11,2018
ஆகஸ்ட் 12,2018
ஆகஸ்ட் 13,2018
ஆகஸ்ட் 14,2018
ஆகஸ்ட் 15,2018
ஆகஸ்ட் 16,2018
ஆகஸ்ட் 17,2018
ஆகஸ்ட் 18,2018
ஆகஸ்ட் 19,2018
ஆகஸ்ட் 20,2018
ஆகஸ்ட் 21,2018
ஆகஸ்ட் 22,2018
ஆகஸ்ட் 23,2018
ஆகஸ்ட் 24,2018
ஆகஸ்ட் 25,2018
ஆகஸ்ட் 26,2018
ஆகஸ்ட் 27,2018
ஆகஸ்ட் 28,2018
ஆகஸ்ட் 29,2018
ஆகஸ்ட் 30,2018
ஆகஸ்ட் 31,2018

2018 முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு – கிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!