முக்கியமான ஒருவரி நடப்பு நிகழ்வுகள் – 2018

0

முக்கியமான ஒருவரி நடப்பு நிகழ்வுகள் – 2018

இதில் 2018 ஆண்டு ஒருவரி நடப்பு நிகழ்வுகளை வழங்கியுள்ளோம். இது உங்கள் TNPSC தேர்வுகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். கொடுக்கப்பட்டுள்ள நடப்பு நிகழ்வுகள் தேர்வு பாடத்திட்ட அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த ஆண்டின் முக்கிய தினசரி நிகழ்வுகள் பற்றிய முக்கிய தகவல்களையும் இது நிச்சயமாக உங்களுக்கு வழங்கும்.

எங்கள் வலைத்தளத்தில் உள்ள ஒருவரி நடப்பு நிகழ்வுகள் அனைத்து போட்டி தேர்வு பாடத்திட்டத் தலைப்புகளின் அடிப்படையில் தயார் செய்யப்பட்டது.

நடப்பு நிகழ்வுகளின் தலைப்புகள் :

1. உலகம், 2. இந்தியா, 3. மாநிலங்கள் மற்றும் நகரங்கள், 4. பொருளாதாரம், 5. புவியியல் நிகழ்வுகள், 6. கூட்டங்கள் மற்றும் மாநாடு, 7. பணி நியமனம், 8. விருதுகள்
9. விளையாட்டு, 10. முக்கிய தினங்கள்

மாதம்
கிளிக் செய்ய
ஜனவரி கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி கிளிக் செய்யவும்
மார்ச் கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் கிளிக் செய்யவும்
மே கிளிக் செய்யவும்
ஜூன் கிளிக் செய்யவும்
ஜூலைகிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட்கிளிக் செய்யவும்
செப்டம்பர்கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 2018கிளிக் செய்யவும்
டிசம்பர் 2018க்ளிக் செய்யவும்

2018 விரிவான நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு –கிளிக் செய்யவும் 

2018 நடப்பு நிகழ்வு வினா விடை அறிய – கிளிக் செய்யவும்

2018 முக்கிய நாட்கள் அறிய – கிளிக் செய்யவும்

ஆங்கிலத்தில் பார்க்க – கிளிக் செய்யவும்

Whatsapp குரூபில் சேர – கிளிக் செய்யவும்

Telegram Channel ல் சேர  கிளிக் செய்யவும்

Facebook  Examsdaily Tamil – FB ல் சேர – கிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here