நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூலை – 18, 2018

0
399

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூலை – 18, 2018

ஜூன் மாத நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz – பதிவிறக்கம் செய்ய

விரிவான நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு – கிளிக் செய்யவும்

WCD எதனை குறிக்கிறது ?

ஜூனியர் ஆசிய மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில் 97 கிலோ பிரிவில் வெண்கலத்தை வென்றவர் யார்?

இந்தியாவின் தொல்பொருள் ஆய்வு மையம், ஏழு தளங்களில் உள்ள உள்கட்டமைப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நட்பு வசதிகளை எந்த மாநிலத்தில் அறிமுகப்படுத்துகிறது ______________

பாராளுமன்றத்தில் மற்றொரு நெருக்கடியான brexit வாக்கெடுப்பில் யார் வென்றார் ?

எங்கு நடைபெற்ற தடகள போட்டியில், ஈட்டி எறிதலில் நீரஜ் சோப்ரா தங்கம் வென்றார் ?

இந்திய மற்றும் கியூபா எந்த பாராமரிய தொழுதுறையில் ஒத்துழையாமையை மேற்கொண்டது?

July 18 என்ன தினம் _____________________

ஒருவரி நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு – கிளிக் செய்யவும்

2018 முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு – கிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here